Harmonogram hodnotenia projektov dedičstva

Nižšie uvádzame aktuálnu verziu harmonogramu hodnotenia žiadostí predložených vo výzvve v rámci dedičstva.