Harmonogram hodnotenia projektov dedičstva

Nižšie je k dispozícii harmonogram hodnotenia projektov predložených vo výzve na predkladanie žiadostí o finančný príspevok projektov dedičstva.