Harmonogram hodnotenia projektov dedičstva

Nižšie uvádzame aktuálnu verziu harmonogramu hodnotenia žiadostí predložených vo výzvve v rámci dedičstva.

Chceli by sme Vás informovať o zmene dátumu najbližšieho zasadnutia Monitorovacieho výboru, ktorý sa uskutoční v dňoch 25. – 26.06.2018.

obrazek