Harmonogram hodnotenia predložených vlajkových projektov

Nižšie uvádzame harmonogram hodnotenia projektov predložených vo výzve na predkladanie žiadostí o finančný príspevok vlajkových projektov.

Zasadnutie Monitorovacieho výboru, na ktorom sa budú schvaľovať žiadosti o finančný príspevok, sa uskutoční koncom septembra.