Aktuálny harmonogram hodnotenia cestných projektov

Nižšie je k dispozícii harmonogram hodnotenia projektov predložených vo výzve na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na cestné projekty.

Zasadnutie Monitorovacieho výboru, na ktorom sa budú schvaľovať žiadosti o finančný príspevok, sa uskutoční v polovici októbra 2017.

obrazek