Evidencia rozhodnutí Monitorovacieho výboru v 2019 r.