Euroregión Tatry: Zoznamy mikroprojektov schválených na poskytnutie finančného príspevku

Chceli by sme Vás informovať, že 13. mája 2021 sa uskutočnilo X. zasadnutie výboru pre mikroprojekty programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020. V súvislosti s aktuálnou situáciou spojenou s pandémiou Covid-19 sa zasadnutie uskutočnilo online.

 

Predsedajúcim zasadnutia bol pán Michał Stawarski, riaditeľ kancelárie zväzu Euroregión „Tatry“, spolu s pani Patríciou Janoškovou Hnátovou z Prešovského samosprávneho kraja a pánom Michalom Patusom zo Žilinského samosprávneho kraja.

Výbor pre mikroprojekty programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 vybral na poskytnutie finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci strešného projektu s názvom „Spája nás príroda a kultúra“ 3 mikroprojekty a v rámci strešného projektu s názvom „Spoločné odborné vzdelávanie v poľsko-slovenskom pohraničí“ 1 mikroprojekt.

Okrem toho v súvislosti s vyčerpaním prostriedkov z alokácie Žilinského samosprávneho kraja, určenej na finančné príspevky pre mikroprojekty, výbor schválil rezervný zoznam v rámci 3 prioritnej osi.

Nižšie uvádzame zoznamy mikroprojektov schválených na poskytnutie finančného príspevku z EFRR a rezervný zoznam v rámci strešných projektov s názvami „Spája náš príroda a kultúra“ a „Spoločné odborné vzdelávanie v poľsko-slovenskom pohraničí“ programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020, ktoré riadi zväz Euroregión „Tatry“ v Nowom Targu v partnerstve s Prešovským samosprávnym krajom a Žilinským samosprávnym krajom.

Zoznam schválených mikroprojektov VI. výzva 3. os

Zoznam schválených mikroprojektov V. výzva 1. os

Rezervný zoznam mikroprojektov VI. výzva 3. os