Euroregión Tatry: Zoznam mikroprojektov schválených na spolufinancovanie (X. výzva)

Dňa 26. októbra 2022 sa uskutočnilo XIV. zasadnutie výboru pre mikroprojekty programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020. Predsedajúcim zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo vo forme on-line, bol pán Bogusław Waksmundzki – predseda rady Zväzu euroregión „Tatry“.

 

Výbor pre mikroprojekty programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 schválil poskytnutie finančného príspevku pre 1 mikroprojekt v rámci 1. prioritnej osi.

Vzhľadom na skutočnosť, že dostupná alokácia neumožňuje poskytnutie finančného príspevku pre všetky mikroprojekty, ktoré získali pozitívne hodnotenie, výbor prijal rozhodnutie o vytvorení rezervného zoznamu.

Nižšie uvádzame zoznam mikroprojektov schválených na spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci strešných projektov s názvom „Spája nás príroda a kultúra“ programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 a rezervný zoznam (desiata výzva).

Zoznam schválených žiadostí 1. os (X. výzva)

Rezervný zoznam 1. os (X. výzva)