Euroregión Tatry z vtáčej perspektívy

Zväzok Euroregión Tatry pôsobí na poľskom a slovenskom území na oboch stranách najvyšších hôr Poľska a Slovenska. Tatry, ktoré v minulosti tvorili prirodzenú hranicu štátov, sú dnes spoločným menovateľom medzinárodnej spolupráce. Jedným z plodov tejto spolupráce je realizácia mikroprojektu s názvom: „Euroregión z vtáčej perspektívy“. Mikroprojekt bol počas minulého roku realizovaný Okresným centrom kultúry v Nowom Targu. Slovenským partnerom je Obec Podbiel.

 

Poľsko-slovenské pohraničie je výnimočné a až neuveriteľne rôznorodé z kultúrneho a prírodného hľadiska. Je tu úžasná príroda, priam unikátna vo svetovom meradle. Pomyslite na prielom Dunajca v Pieninách či prielom Bielej Vody v Novej Belej. Nebezpečné a zamračené tatranské bralá a mierne sa zvažujúce svahy Gorcov alebo Babej hory. Živé skanzeny ako Chochołów či Podbiel s charakteristickými zrubovými stavbami. Prekrásne drevené sakrálne stavby s výnimočnými chrámami a prícestnými kaplnkami – neodmysliteľnou súčasťou tunajšej krajiny. Stredoveké hrady – veľkolepí svedkovia búrlivých dejín pohraničia. Jazerá, ktoré plnia nielen retenčnú funkciu, ale slúžia obyvateľom aj turistom na oddych a rekreáciu. Mnohé zo spomínaných objektov si môžete pozrieť v propagačnom filme, dostupnom v internetových médiách.

V rámci projektu bol tiež vydaný fotoalbum ukazujúci krásy pohraničia. Koncepcia prezentácie atrakcií Euroregiónu Tatry „z vtáčej perspektívy“ umožní spoznať niektoré objekty ako keby odznova. Album je dostupný bezplatne v sídle Okresného centra kultúry v Nowom Targu, ul. Jana Kazimierza 20 alebo počas propagačného podujatia a fotografickej výstavy fotografií atrakcií Euroregiónu Tatry, ktorá je tretím prvkom projektu. Od 22. decembra 2021 bude celý týždeň prezentovaná v kúpeľoch Rabka-Zdrój vedľa sídla bábkového divadla Teatr Lalek Rabcio a potom bude prevezená do Nowého Targu, kde bude vedľa sídla Okresného úradu prezentovaná od 30. decembra 2021.

odkaz na film „Euroregión z vtáčej perspektívy: https://www.youtube.com/watch?v=MlvqgaaVCfQ&t=20s

odkazy na spoty: https://www.youtube.com/watch?v=xtHy7O0MsRQ

https://www.youtube.com/watch?v=FTKiIptgNNs

https://www.youtube.com/watch?v=NAdaffIRgJE