Euroregión Tatry: Ukončenie výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty

Dňa 07. októbra 2022 o 15:00 hod. sa skončila desiata výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci strešného projektu s názvom „Spája nás príroda a kultúra“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Predstavujeme Vám  zoznam žiadostí predložených v rámci prioritnej osi 1.