Euroregión Tatry: Správa z XI. zasadnutia Výboru pre mikroprojekty

30. septembra 2021 sa konalo XI. zasadnutie Výboru pre mikroprojekty Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Vzhľadom na súčasnú situáciu súvisiacu s pandémiou Covid-19 sa zasadnutie konalo on-line.


Zasadnutiu predsedal Bogusław Waksmundzki, predseda Rady Zväzku Euroregión „Tatry”, spolu s Patríciou Janoškovou-Hnátovou z Prešovského samosprávneho kraja a Liborom Gašpierikom z Žilinského samosprávneho kraja. Na stretnutí sa zúčastnil tiež Michał Stawarski – riaditeľ Kancelárie Zväzku Euroregión „Tatry” a Marta Pietrzyk – zástupkyňa riaditeľa Odboru územnej spolupráce Ministerstva fondov a regionálnej politiky.
Výbor pre mikroprojekty Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 o.i. vybral 2 mikroprojekty, ktoré získajú finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Celková hodnota finančných príspevkov z EFRR pre tieto mikroprojekty je 60 336,85 EUR.

Zoznam mikroprojektov, pre ktoré bol schválený finančný príspevok z EFRR v rámci strešného projektu s názvom „Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí“.

 

    Euroregión Tatry: Správa z XI. zasadnutia Výboru pre mikroprojekty Euroregión Tatry: Správa z XI. zasadnutia Výboru pre mikroprojekty Euroregión Tatry: Správa z XI. zasadnutia Výboru pre mikroprojekty Euroregión Tatry: Správa z XI. zasadnutia Výboru pre mikroprojekty