Euroregión Tatry: Poľsko-slovenský sviatok koňa (film)

V posledných rokoch nakrútilo Okresné kultúrne centrum v Nowom Targu niekoľko filmov o zanikajúcich tradičných remeslách. Jeden z nich ukazuje, ako sa vyrábajú pastierske nástroje. Druhý sa týka konštrukcie podhalanských gájd. Tentokrát bol natočený film, ktorý má ukázať a pripomenúť zomierajúcu profesiu, akou je podkúvanie koní.

 

Celkom nedávno, pred niekoľkými desaťročiami, bol kôň neoddeliteľnou súčasťou našej krajiny a bol považovaný za živiteľa rodiny. Citujúc dr. Macieja Baraniaka „Kubowyho“, odborníka na Podhale a chovateľa koní – „Kone sú mimoriadne stvorenia, nevyriešená záhada v časoch, keď už bolo vysvetlených viacero tajomstiev“ (Pat Parelli). Sú stelesnením dôstojnosti, krásy, duchovna, a hoci sú ľuďmi ovplyvňované už tisíce rokov, dokázali si zachovať svoju vnútornú divokosť, ktorú nepotlačil proces zdomácnenia. Zo všetkých zvierat na Zemi to práve kone mali najväčší, dokonca neoceniteľný vplyv na históriu a vývoj civilizácie. Zaujali významné miesto na všetkých úrovniach spoločnosti: pracovali s roľníkmi na poliach a zároveň boli hosťami na kráľovských dvoroch, boli prvkom diplomacie a zbraňou vo vojnách. Ich príspevok ku kultúre a ich kľúčová úloha vo vojenstve, doprave a poľnohospodárstve pokračovali až do 20. storočia. Dnes kone ustúpili iným silám poháňajúcim rozvoj našej spoločnosti, naďalej však prebúdzajú naše sny a emócie prostredníctvom partnerstva v športe a rekreácii.

Film bol natočený na farme dr. Macieja Baraniaka vo Waksmunde. Podkúvačmi, ktorí prezentujú svoje zručnosti, sú: Michał Antolec z Ostrowska a Maciej Baraniak „Woker“ z Waksmundu. Sú jedným z mála predstaviteľov tohto povolania na Podhali.

Film je jedným z prvkov mikroprojektu "Poľsko - slovenský sviatok koňa"