Euroregión Beskydy: Film o projektoch v Žywieckom regióne

Pozrite si film, ktorý pripravil Euroregión Beskydy. Film predstavuje výsledky vybraných projektov, ktoré získali finančný príspevok z fondov programu, a boli zamerané na ochranu a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva v gminách Žywieckych Beskýd.

 

Film vytvorený s pomocou finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 v rámci strešného projektu s názvom „Mikrointerreg PL-SK“ – 1. os – „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“.