Euroregión Beskydy: Bola predĺžená výzva na predkladanie projektov v rámci 1. osi

Na základe mnohých žiadostí potenciálnych žiadateľov týmto Združenie Región Beskydy predlžuje výzvu v rámci 1. prioritnej osi programu „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“ (alokácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja dostupná v 9. výzve je 550 000,00 EUR).

Detaily na strane Euroregiónu Beskidy