Euroregión Beskydy: 10. zasadnutie Výboru pre mikroprojekty je ukončené

Dňa 17. 1. 2022 v čase o 10:00 hod. sa konalo 10. zasadnutie Výboru pre mikroprojekty Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Vzhľadom na súčasnú situáciu súvisiacu s pandémiou Covid-19 sa zasadnutie konalo on-line.

 

Hlavnou témou zasadnutia bolo schválenie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty podané počas 9. výzvy v rámci strešného projektu Euroregiónu Beskydy so Žilinským samosprávnym krajom, t. j. „MikroINTERREG PL-SK”.

Počas stretnutia bol prerokovaný stav implementácie strešných projektov v 1. a 3. prioritnej osi spolu s plánovaným harmonogramom realizácie a boli prijaté rozhodnutia vo veci:

  • stanovenia limitu bodov pre schválenie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci strešného projektu „MikroINTERREG PL-SK“, podané počas 9. výzvy
  • schválenia zoznamu žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty z 9. výzvy – projekty, ktoré sa odporúčajú na poskytnutie finančného príspevku, podané do Euroregiónu Beskydy v rámci Strešného projektu „MikroINTERREG PL-SK“
  • schválenia zoznamu žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty – projekty, ktoré sa neodporúčajú na poskytnutie finančného príspevku, podané do Euroregiónu Beskydy v rámci Strešného projektu „MikroINTERREG PL-SK“.

V prílohe:

Zoznam žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty podané do Euroregiónu Beskydy v rámci 9. výzvy v Programe Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, pre ktoré bol schválený finančný príspevok

Zoznam žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty podané do Euroregiónu Beskydy v rámci 9. výzvy v Programe V-A Poľsko – Slovensko, ktoré sa neodporúčajú na poskytnutie finančného príspevku