Európsky týždeň regiónov a miest 2019

Naša dobrovoľníčka sa zúčastnila na Týždni miest a regiónov Bruseli!!!

 

Spolu s dobrovoľníkmi (Interreg Youth Volunteer) z Belgicka, Francúzska, Holandska, Nemecka, Talianska, Veľkej Británie a Kolumbie viedla workshopy: The EU at Hand: New Inputs from Volunteers, a tak šírila európsku solidaritu medzi mladými ľuďmi.

 

Účasť na podujatí bola ideálnou príležitosťou na nadviazanie kontaktov, výmenu skúseností a rozšírenie vedomostí o európskej regionálnej politike.

 

obrazek