Druhé zasadnutie Výboru pre mikroprojekty Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Informujeme, že dňa 19. januára 2017 sa bude konať druhé zasadnutie Výboru pre mikroprojekty Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Stretnutie sa bude konať v sídle úradu Prešovského samosprávneho kraja v Prešove na Slovensku. Na druhom zasadnutí Výboru pre mikroprojekty Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 budú o.i. schválené mikroprojekty na realizáciu v rámci strešných projektov pod názvom Spája nás príroda a kultúra a Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí.

Zoznam členov Monitorovacieho výberu pre mikroprojekty

na stiahnutie