Druhé zasadnutie Monitorovacieho výboru programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 v Lipowej pri meste Żywiec

Informujeme, že druhé zasadnutie MV sa uskutoční v dňoch 1.-2. decembra 2022 v Lipowej pri meste Żywiec.

Počas stretnutia budeme pokračovať v diskusii o Príručke programu, kritériách hodnotenia, alokácii, plánovaných náboroch a ďalších aktivitách MV. O priebehu a výsledkoch zasadnutia Vás budeme  informovať.