Druhé stretnutie Pracovnej skupiny na prípravu návrhu programu 2021-2027

16. januára 2020 sa v Krakove uskutočnilo druhé stretnutie pracovnej skupiny na prípravu návrhu programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko-Slovensko 2021 - 2027.

 

Počas stretnutia sa diskutovalo o predbežných výsledkoch sociálno-ekonomickej analýzy oprávneného územia, ako aj o úvodnom paneli týkajúceho sa vstupych predpokladov potrebných pre analýzu SWOT / TOWS.

Nasledujúce stretnutie pracovnej skupiny je naplánované na 13.2.2020.

 

 obrazek