Dotazník o forme politiky súdržnosti po roku 2020

Chceli by sme vás poprosiť o účasť na verejných konzultáciách týkajúcich sa formy politiky súdržnosti po roku 2020. DG REGIO vypracovalo dotazník adresovaný všetkým občanom a subjektom zainteresovaných v politike súdržnosti, vrátane prijímateľov programom a fondov z EÚ, ktorý má napomôcť pri príprave návrhov efektívneho čerpania európskych finančných prostriedkov. Dotazník je možné vyplniť do 8. marca 2018.

Informácie o konzultáciách sú dostupné tu.

Dotazník v on-line verzii je k dispozícii tu.

obrazek