DODATOČNÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE MIKROPROJEKTOV

Združenie Euroregión Karpaty Poľsko spolu s Prešovským samosprávnym krajom vyhlásili doda ton výzvu na predkladanie spoločne realizovaných mikroprojetov v rámci tretej prioritnej osi Programu: Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia.

Podrobnosti týkajúce sa výzvy nájdete na internetových stránkach partnerom strešných projektov:

Prešovský samosprávny kraj Slovensko: https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/vyzvy-granty/cezhranicne-programy/program-pl-sk2014-2020/mikroprojekty-ker/vyzvy/vyzva-mikroprojekty-2014-2020-karpaty-doplnujuca-vyzva.html

Združenie Euroregión Karpaty Poľsko: http://www.karpacki.pl/aktualnosci/art,539,dodatkowy-nabor-na-mikroprojekty-w-ramach-3-osi-priorytetowej-programu-interreg-v-a.html 

Pozor výzva trvá do 7. novembra 2016 do 15:00 hod.