Ďalšie potvrdené mikroprojekty

Dňa 13. januára 2020 o 10:00 sa v sídle Žilinského samosprávneho kraja konalo VI. zasadnutie Výboru mikroprojektov.

Hlavnou témou zasadnutia bolo potvrdenie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre projekty predstavené počas IV. a V. výzvy v rámci strešných projektov Euroregiónu Beskydy so Žilinským samosprávnym krajom, t. j. „MikroINTERREG PL-SK” a „MikroINTERREG-edu PL-SK”.

Príloha:

  1. Zoznam potvrdených žiadostí o finančný príspevok predložených v rámci V. výzvy v Programe Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020  –  Zoznam 1. Prioritná os – odporúčanie na priznanie finančného príspevku.
  2. Zoznam potvrdených žiadostí o finančný príspevok predložených v rámci IV. výzvy v Programe Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 –  Zoznam 3. Prioritná os – odporúčanie na priznanie finančného príspevku.
  3. Zoznam mikroprojektov predložených v rámci V. výzvy v Programe Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 1. Prioritná os, ktorým nebolo odporúčané poskytnutie finančného príspevku.
  4. Zoznam mikroprojektov, ktorým nebol priznaný finančný príspevok v danej výzve Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, vzhľadom na vyčerpanie finančných prostriedkov na slovenskej strane.

Viac informácií na strane Euroregiónu Beskydy.