X. zasadnutie Pracovnej skupiny (17. február 2021)

17. februára 2021 sa uskutočnilo X. zasadnutie pracovnej skupiny, ktorá pracuje na programe v novom finančnom výhľade na roky 2021-27.


Počas ďalšieho zasadnutia Pracovnej skupiny pre prípravu návrhu programu na roky 2021-27 sme začali diskusiu o programovom území nového programu. Pracovali sme na druhej verzii návrhu programu (so zohľadnením prijatých zmien dokumentu).

Členovia skupiny rozhodli o tom, v akých tematických oblastiach sa bude realizovať Fond malých projektov a aké inštitúcie tvoria okruh potenciálnych prijímateľov FMP. Bola zriadená pracovná podskupina pre Fond malých projektov. Jej cieľom bude vypracovanie podrobnej koncepcie a pravidiel realizácie tohto mechanizmu v poľsko-slovenskom pohraničí v novom finančnom výhľade.

Na záver sa členovia pracovnej skupiny oboznámili s informáciami o stave prác spojených s vypracovaním strategického environmentálneho hodnotenia programu.