Debata "Štyri smery územnej spolupráce"

Poľský denník „Rzeczpospolita” zorganizoval dňa 28.02.2017 zaujímavú diskusiu pod názvom: Štyri smery územnej spolupráce. Diskusie sa zúčastnili zástupca Ministra rozvoja pán Adam Hamryszczak, riaditeľ Centra európskych projektov Leszek Buller a riaditelia štyroch spoločných sekretariátov programov cezhraničnej spolupráce Poľska s ich cezhraničnými partnermi, medzi ktorým bol aj pán Grzegorz Gołda, riaditeľ spoločného sekretariátu Programu Intrerreg Poľsko – Slovensko.

Všetci diskutujúci sa zhodli na tom, že programy cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce prinášajú dodatočnú šancu na urýchlenie rozvoja dotknutých regiónov a zlepšenie a posilnenie vzťahov obyvateľov partnerských krajín. Pán Grzegorz Gołda  pripomenul veľmi dôležité aspekty realizácie projektov v rámci Programu Interreg Poľsko Slovensko 2014 – 2020:  Spolu so Slovákmi spolupracujeme v oblastiach ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva , cestnej infraštruktúry a vzdelávania. Program by mal napomôcť eliminácii odlivu mladých ľudí z prihraničných regiónov do veľkých miest zabezpečiac im príležitosti na rozvoj v pohraničí. Spoločným menovateľom programu je spolupráca, partnerstvo, identifikácia a spoločné riešenia poľsko-slovenských problémov. Cezhraničný dopad sa musí prejaviť v oprávnenom území po oboch stranách hranice.

Predstavujeme Vám fotogalériu z diskusie. Celá diskusia je dostupná v poľskom jazyku na web stránke denníka Rzeczpospolita.

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek