Ďalšie číslo newslettera Združenia Karpatský euroregión Poľsko

Zoznámte sa s ďalším číslom newslettera, ktorý vydáva Združenie Karpatský euroregión Poľsko, tentokrát v rozšírenom vydaní. S cieľom ešte lepšie propagovať Karpaty a všetky iniciatívy zamerané na rozvoj regiónu začíname spoluprácu s Maršalkovským úradom Podkarpatského vojvodstva.

V tomto čísle vyzývame všetkých, aby sa uchádzali o finančný príspevok pre poľsko-slovenské mikroprojekty v rámci štvrtej a zároveň poslednej výzvy na predkladanie žiadostí.

Ako vždy, niečo o realizácii mikroprojektov v poľsko-slovenskom pohraničí, t. j. predstavujeme ďalšie projekty, ktoré sa začali v tomto roku (tentokrát strategicky, horolezecky a digitálne) a výsledky súťaže o Poľsko-slovenské podujatie roku 2019.

Newsletter Združenia Karpatský euroregión Poľsko 2/2020