Aký je minimálny počet Partnerov vo vlajkovom projekte?

Projektu sa musia zúčastniť minimálne dvaja partneri: jeden poľský a jeden slovenský. Partneri nemusia byť zo všetkých regiónov; dôležité je, aby projekt sa týkal/vplýval na celé pohraničie alebo jeho významnú časť na poľskej a slovenskej strane (minimálne päť poľských a dva slovenské subregióny).