CPE partnerom XVII. Celoštátneho sociologického kongresu vo Vroclavi

Centrum európskych projektov (CEP) je Partnerom XVII. Celoštátneho sociologického kongresu vo Vroclavi.

 

Riaditeľ CEP, Leszek Buller, bude prednášajúcim jedného  zo sympózií - (De/Re)konštruovanie hraníc v Európe v období kríz — hlasy sociológov a praktizujúcich. Cieľom sympózia je diskusia o zmenách hraníc v období debaty o hraniciach a sekuritizácii v Európe.

Celoštátny sociologický kongres  je cyklická udalosť, ktorá sa koná každé tri roky, a jej cieľom je integrovať sociologickú komunitu a propagovať sociologickú vedu medzi širokým spektrum príjemcov.

XVII. ročník Kongresu sa koná pod heslom : „Ja. My. Oni? Subjektivita, identita, príslušnosť”.

Webová stránka Kongresu je k dispozícii tu.

Skrátený Program Kongresu je k dispozícii tu