CHODNÍK VALAŠSKEJ KULTÚRY

szlakwoloski.eu 

Čas trvania:    01.11.2016 - 31.10.2018 
Finančný príspevok z EFRR:    1 571 801,98 EUR
Vedúci partner: Združenie pre rozvoj a propagáciu Podkarpatska „Pro Carpathia“

Partneri: Podkarpatské vojvodstvo, Malopoľské vojvodstvo, Združenie Podhalan v Poľsku, Združenie na podporu ekonomických iniciatív DELTA PARTNER, Detská organizácia Fénix, o. z. Územná organizácia Snina, Regionálna rozvojová agentúra Svidník, Obec Oravská Polhora, Obec Malatiná, Obec Zázrivá

obrazekobrazek

 
Hlavnou úlohou projektu je vytýčenie Chodníka valašskej kultúry – medzinárodnej kultúrnej cesty založenej na valašskom dedičstve. Chodník má viacrozmernú štruktúru, t. j. nemá jednu vytýčenú trasu, ale odzrkadľuje všeobecný smer definovaný trasami pôvodných valašských putovaní. Na chodníku sa okrem iného nachádzajú vzdelávacie tabule umiestnené na miestach so živou pastierskou kultúrou (napr. pri salašoch).

Chodník valašskej kultúry prezentuje bohatstvo kultúry Valachov, jedných z „otcov Európy“, opatrovateľov a vyslancov kultúry hôr. Valasi sú etnickou skupinou pochádzajúcou z Balkánskeho polostrova, ktorá prišla na poľské územia v 14. storočí a prostredníctvom asimilácie s ruským obyvateľstvom stála pri zrode etnických skupín, ako sú Lemkovia, Bojkovia alebo Huculi. Valasi viedli kočovný alebo polousadlý život. Venovali sa hlavne paseniu oviec. A práve túto kultúru, tradície a pastierske obyčaje, typické staviteľstvo a remeslá na oprávnenom území programu oživuje projekt realizovaný v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko.

Súbežne s budovaním chodníka sa realizovali aktivity v rámci Karpatskej univerzity – popularizácia valašskej kultúry a jej významu pre miestne komunity. Uskutočnili sa vedecké a populárno-vedecké semináre týkajúce sa Karpát, vzdelávacie workshopy z oblasti pastierskej kultúry a prírodného dedičstva, workshopy varenia a remesiel, výstavy, festivaly a ďalšie. Doplnením aktivít boli Stretnutia na Valašskom chodníku – čiže cyklus podujatí plniacich vzdelávaciu a propagačnú funkciu, zameraných na zvýšenie úrovne miestneho dedičstva. Boli to autentické folklórne predstavenia propagujúce miestnu hudbu, kuchyňu a zvyky spojené s pastvou oviec. 

Projekt získal ocenenie počas Ekonomického fóra v Krynici

Viac si o projekte môžete prečítať tu.