Cezhraničný kuriér marec 2017

Nech sa páči, prečitajte si najnovší obežník Programu „Cezhraničný kuriér”. Predstavíme Vám v ňom...

  • školenia pre potenciálnych žiadateľov
  • projekty schválené v roku 2016
  • projekty schválené na začiatku roku 2017
  • výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku ukončené
  • mikroprojekty
  • boli podpísané zmluvy na cestné projekty
  • slávnostné odovzdanie zmluvy na vlajkový projekt
  • akčný plán na rok 2017
  • noví pracovníci v STS