Cezhraničný kuriér júl 2016

Nech sa páči, prečitajte si najnovší obežník Programu „Cezhraničný kuriér”. Predstavíme Vám v ňom...

 

•             výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku

•             školenia pre potenciálnych žiadateľov

•             iné podujatia

•             personálne zmeny v STS