Cezhraničný kuriér august 2017

Nech sa páči, prečitajte si najnovší obežník Programu „Cezhraničný kuriér”. Predstavíme Vám v ňom:

  • Kalendár podujatí v 2. polovici roku 2017
  • Partnerské fórum „Získajte milión… nápadov a priateľov“
  • Výzva na predkladanie žiadostí pre 2. os programu
  • Správa o školeniach pre žiadateľov a prijímateľov
  • Zasadnutie monitorovacieho výboru v Tatranskej Lomnici
  • Slávnostné podpísanie zmlúv štátnym tajomníkom Adamom Hamryszczakom