Cezhraničný kuriér apríl 2016

Nech sa páči, prečitajte si najnovší obežník Programu „Cezhraničný kuriér”. Predstavíme Vám v ňom...

  • Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku
  • Školenie pre potenciálnych žiadateľov
  • Prvé schválené projekty
  • Dni otvorených dverí európskych fondov
  • Videosúťaž „Pohraničie má talent“
  • Iné podujatia