Euroregión „Tatry“: Bulletin

Zoznámte sa s najnovším bulletinom Euroregiónu „Tatry“.

V najnovšom vydaní ulletinom Euroregiónu „Tatry“ sa dočítate o:

  • mikroprojekty vybrané na spolufinancovanie v rámci prioritných osí 1 a 3
  • aktivity v rámci strešnych projektov
  • pracovať na novom finančnom výhľade pre poľsko-slovenské pohraničie
  • 30. výročie programu INTERREG na našej hranici

Bulletin Euroregiónu „Tatry“