Bolo ukončené formálne hodnotenie a hodnotenie oprávnenosti predložených žiadostí o finančný príspevok vlajkových projektov.

Bolo ukončené formálne hodnotenie a hodnotenie oprávnenosti predložených žiadostí o finančný príspevok vlajkových projektov.

Štyri predložené projekty prešli pozitívne formálnym hodnotením a hodnotením oprávnenosti a budú ďalej podrobené technickému a vecnému hodnoteniu.