Boli schválené ďalšie cestné projekty v poľsko-slovenskom pohraničí.

12. októbra 2017 v Rajských Tepliciach na Slovensku monitorovací výbor programu Interreg Poľsko – Slovensko schválil poskytnutie finančného príspevku pre 3 cestné projekty v celkovej výške 13 mil. eur. Dva ďalšie projekty boli zapísané do rezervného zoznamu. Finančný príspevok na tieto projekty bude možné poskytnúť, keď sa v programe objavia finančné prostriedky.

Všetky projekty predložené v rámci výzvy získali veľmi vysoké hodnotenie. Implementácia projektov, ktoré schválil monitorovací výbor, umožní zrekonštruovať asi 40 km ciest, vďaka čomu sa zlepšia spojenia medzi miestnou, regionálnou dopravnou sieťou a úsekmi siete TEN-T. Dokončenie implementácie všetkých projektov schválených na zasadnutí je naplánované na IV. štvrťrok 2019.

Prvý z projektov, ktoré získali finančný príspevok, plánuje modernizáciu cestných spojení, ktoré tvoria jeden komunikačný ťah spájajúci okres Čadca na Slovensku s turistickými lokalitami okresu Cieszyn (Visla, Ustroń, Istebna) a okresu Bielsko-Biała (Szczyrk) prostredníctvom koridoru TEN-T a nového cestného spojenia rovnako realizovaného v rámci programu Poľsko – Slovensko: Jaworzynka - Čierne, ktoré budujú obec Istebna a obec Čierne. Realizácia projektu významne zlepší prístup k rýchlostnej ceste S1, ktorá spája Pyrzowice s hranicou vo Zwardoni a so slovenskou diaľnicou D3, ktorá spája Žilinu s hranicou vo Zwardoni.

Druhý z projektov plánuje zvýšenie kvality spojenia uzlov II. a III. kategórie so sieťou TEN-T na účel zlepšenia dopravy v poľsko-slovenskej pohraničnej oblasti. Tento cieľ sa dosiahne prostredníctvom modernizácie už existujúcej dopravnej infraštruktúry v meste Čadca a v okrese Žywiec. Umožní to značne skrátiť čas potrebný na prepravu medzi oblasťami z obidvoch strán hranice.

Tretí projekt plánuje zlepšenie stavu komunikácie, komunikačnej bezpečnosti a mobility v poľsko-slovenskom pohraničí prostredníctvom rekonštrukcie viac ako 25 km ciest. Hlavným cieľom projektu je uľahčenie prístupu do cezhraničnej oblasti a spojenia so sieťou TEN-T na slovenskej strane s diaľnicou D1, a na poľskej strane so štátnou cestou č. 7.

Implementácia rezervných projektov umožní zrekonštruovať ďalších 20 km ciest.

V rámci zasadnutia monitorovacieho výboru boli schválené aj zmeny v Príručke pre prijímateľa, ktoré potenciálnym žiadateľom výrazne zjednodušia prípravu dokumentácie. Ďalšie kolo výziev na predkladanie projektov v oblasti vzdelávania a multimodálnej dopravy bolo naplánovaná na marec-apríl 2018.

obrazek


    Boli schválené ďalšie cestné projekty v poľsko-slovenskom pohraničí. Boli schválené ďalšie cestné projekty v poľsko-slovenskom pohraničí. Boli schválené ďalšie cestné projekty v poľsko-slovenskom pohraničí. Boli schválené ďalšie cestné projekty v poľsko-slovenskom pohraničí. Boli schválené ďalšie cestné projekty v poľsko-slovenskom pohraničí. Boli schválené ďalšie cestné projekty v poľsko-slovenskom pohraničí. Boli schválené ďalšie cestné projekty v poľsko-slovenskom pohraničí. Boli schválené ďalšie cestné projekty v poľsko-slovenskom pohraničí.