Aktuálna verzia registra rozhodnutí MV za rok 2018

Prečítajte si aktuálnu verziu zoznamu rozhodnutí Monitorovacieho výboru za rok 2018.