Aktuálna verzia registra rozhodnutí MV za rok 2018