Aktuálna verzia registra rozhodnutí MV za rok 2017

Prečítajte si aktuálnu verziu zoznamu rozhodnutí Monitorovacieho výboru za rok 2017.