Aktualizovaný harmonogram výziev na roky 2022 a 2023

Zverejňujeme aktualizovaný harmonogram výziev na roky 2022 a 2023.

Aktuálny harmonogram výziev na roky 2022 a 2023 nájdete na tomto odkaze: kliknite sem.

Upozorňujeme, že aktualizácia sa týka výzvy na predkladanie žiadostí o štandardné projekty v rámci priority 2. Prepojenejšie pohraničie, špecifický cieľ 1. Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility, aktivita 1. Zlepšenie kvality cestnej infraštruktúry cezhraničného charakteru pri zohľadnení aspektov udržateľnej dopravy (cesty).

Výzva na predkladanie návrhov sa plánuje vyhlásiť v auguste tohto roka, pričom predpokladaný termín ukončenia je október tohto roka. 

Plánovaný rozpočet na výzvu na predkladanie návrhov (EFRR) je 14 044 018 EUR.