Aktualizované „často kladené otázky“

Máme dobrú správu pre prijímateľov aktualizovali sme sekciu Často kladené otázky.

A ak nenájdete na ne odpovede tam spoločný technický sekretariát, regionálne kontaktné body a euroregióny vám pomôžu.