Aktualizácia Príručky pre prijímateľa

Informujeme Vás, že sme aktualizovali Príručku pre prijímateľa (kapitola 6.3.7.2). Zaviedli sme možnosť druhej korekcie žiadosti o zmeny.