Schválené mikroprojekty po zasadnutí Výboru pre mikroprojekty

Informujeme, že na poslednom zasadnutí Výboru pre mikroprojekty boli v rámci 3. výzvy schválené mikroprojekty z I. a III. prioritnej osi. Nižšie aktuálna príloha.

Zhrnutie celého zasadnutia sa nachádza na webovej stránke Euroregionu Beskidy.          

obrazek