Aktualizácia Plánu hodnotenia programu

 

Rozhodnutím č. 57/2019 z dňa 10.12.2019 Monitorovací výbor schválil zmeny v Pláne hodnotenia programu Interreg Poľsko-Slovensko 2014-2020, ktorého aktuálnu verziu môžete nájsť tu.