Ako správne označiť reklamné predmety malých rozmerov?

V prípade materiálov neveľkých rozmerov (ako perá, kľúče USB) nie je potrebné uvádzať názov fondu. Uvádza sa len integrovaný logotyp programu. Veľkosť logotypu musí byť taká, aby nápisy v logotype, a najmä nápis „Európska únia“, ktorý sa nachádza pod zástavou, boli výrazné a čitateľné.