Ako je potrebné zaviesť zmenu spočívajúcu v aktualizácii výšky nákladov po verejnom obstarávaní (VO)? Treba to urobiť hneď po ukončení VO, alebo až po ukončení všetkých VO vrátane obstarávaní pod 14 000 EUR?

Tieto zmeny sa v zásade zavádzajú na žiadosť STS. Zavádzajú sa po podpísaní zmlúv s dodávateľmi na vykonanie danej úlohy bez ohľadu na hodnotu zmluvy.