Aké zmeny technickej dokumentácie týkajúce sa realizácie cestných alebo mostných investícií sú schvaľované STS?

Prípustné sú zmeny, ktoré vyplývajú z okolností, na ktoré prijímateľ nemá vplyv, a ktoré nebolo možné v rámci prípravy projektu predvídať.