Aké sú možnosti predĺženia realizácie úloh v súvislosti s pandémiou COVID-19?

V súlade s platným postupom informácie o zmenách termínov realizácie jednotlivých úloh v projekte opisuje partner projektu v záložke Problémy v žiadosti o platbu. Ak si však projekt vyžaduje predĺženie jeho realizácie a dodatku k zmluve o FP, tak o takejto zmene rozhoduje STS. Projekt možno predĺžiť maximálne do 31.12.2022. Všetky oznámenia o opatreniach pre prijímateľov týkajúce sa realizácie projektov v súvislosti s pandémiou COVID-19 sa nachádzajú na internetovej stránke Programu: https://sk.plsk.eu/oznamenia-o-covid-19.