Aké informácie o projekte musia byť uvedené na webovej stránke partnera?

Na stránke prijímateľa musí byť počas realizácie projektu umiestnený na viditeľnom mieste odkaz na kartu obsahujúcu informácie o projekte, napr. v podobe banera s integrovaným logotypom, pričom po kliknutí na tento odkaz bude používateľ presmerovaný na miesto, kde sa nachádza opis projektu. V opise zámeru je potrebné použiť schému uvedenú nižšie:

  • Integrovaný logotyp programu;
  • Názov projektu;
  • Vedúci partner; partneri projektu (a adresy ich stránok www),
  • Opis projektu,
  • Ciele projektu (po dokončení je potrebné doplniť výsledky projektu),
  • Obdobie realizácie,
  • Hodnota projektu,
  • Finančný príspevok Európskej únie (percentuálny podiel a názov Európsky fond regionálneho rozvoja),
  • Audiovizuálne materiály (napr. fotografie, mapy, filmy video).