82 zaregistrovaných žiadostí v rámci ukončenej výzvy

Dňa 10.11.2017 bola v rámci Programu ukončená výzva na predkladanie žiadostí v prioritnej osi 1. „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“. Spoločný technický sekretariát zaregistroval spolu 82 žiadostí v celkovej hodnote 122,5 mil. eur. Nižšie sa nachádza zoznam zaregistrovaných žiadostí, ktoré budú predmetom hodnotenia.

obrazek