7. zasadnutie Výboru pre mikroprojekty „MikroINTERREG PL-SK“ a „MikroINTERREG-edu PL-SK“

Informujeme, že dňa 22. decembra 2020 sa bude konať 7. zasadnutie Výboru pre mikroprojekty Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020 (online).

Hlavnou témou stretnutia bude schvaľovanie žiadostí o spolufinancovanie mikroprojektov predložených v rámci 6. a 5. výzvy na poľskej strane a v rámci 7. a 6. výzvy na slovenskej strane v rámci PP „MikroINTERREG PL-SK“ a „MikroINTERREG-edu PL-SK“ implementovaných v rámci partnerstva Euroregión Beskydy - Žilinským samosprávnym krajom.