30 rokov cezhraničnej spolupráce – premiéra filmu

Interreg 30 rokov v Európe a 16 rokov v Poľsku podporuje cezhraničnú spoluprácu. Vďaka programu budujeme susedské vzťahy a učíme sa spolupracovať v medzinárodnom partnerstve.

 

Európske fondy pripravili film o piatich vybraných projektoch z programov Interreg s účasťou subjektov z Poľska. Film si môžete pozrieť na kanáli Európskych fondov v rámci služby YouTube.

Viac na Portáli programov európskej územnej spolupráce a nástroja európskeho susedstva.