3. augusta slávnostné podpísanie ďalšej projektovej zmluvy

S radosťou oznamujeme, že 3. augusta 2018 roku sa v Úrade maršala Podkarpatského vojvodstva uskutočnilo slávnostné podpísanie ďalšej zmluvy na projekt v rámci nášho programu. Na podujatí sa zúčastnili: Adam Hamryszczak - zástupca štátneho tajomníka Ministerstva investície a rozvoja, Władysław Ortyl – maršal Podkarpatského vojvodstva, Lucyna Podhalicz – podkarpatský vicevojvoda, Martin Jakubov – podpredseda PSK a Adam Pawluś – starosta okresu Jasło

Projekt Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T koridor predpokladá zlepšenie stavu dopravy, bezpečnosti a mobilnosti na poľsko-slovenskom pohraničí. V rámci projektu vzniknú nové úseky ciest, a časť existujúcich spojov bude podrobená hĺbkovej obnove. Celková dĺžka investície bude mať viac ako 10 km. Vedúcim partnerom projektu je Podkarpatské vojvodstvo, ktoré spolu so Správou a údržbou ciest Prešovského kraja bude realizovať investíciu v celkovej výške takmer 6 mil. eur financovanej Európskym fondom regionálneho rozvoja. V rámci projektu na poľskej strane sú plánované práce v rámci cesty DW 992 na úseku vyše 2 km. Na slovenskej strane budú obnovené okrem iného úseky cesty Raslavice – Lopúchov – Stuľany, Stuľany – Kuková s celkovou dĺžkou 8 km. Zakončenie realizácie projektu je plánované na 31. decembra 2019 roku.

Pozývame k pozeraní fotorelácie z podujatia a taktiež na náš profil na Facebooku.

publikácia:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
TVP RZESZÓW
 

obrazek

    3. augusta slávnostné podpísanie ďalšej projektovej zmluvy 3. augusta slávnostné podpísanie ďalšej projektovej zmluvy 3. augusta slávnostné podpísanie ďalšej projektovej zmluvy 3. augusta slávnostné podpísanie ďalšej projektovej zmluvy 3. augusta slávnostné podpísanie ďalšej projektovej zmluvy 3. augusta slávnostné podpísanie ďalšej projektovej zmluvy 3. augusta slávnostné podpísanie ďalšej projektovej zmluvy