21 zaregistrovaných žiadostí v rámci ukončenej výzvy

Dňa 30.4.2018 bola ukončená výzva na predkladanie žiadostí v rámci II. a III. prioritnej osi programu. Na Spoločný technický sekretariát v Krakove bolo predložených spolu 21 žiadostí v celkovej hodnote viac ako 12 miliónov eur.

V rámci II. prioritnej osi Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“, špecifický cieľ: „Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti v rámci cezhraničného územia rozvojom multimodálnej dopravy“  boli zaregistrované 4 žiadosti v celkovej hodnote takmer 2 milióny eur. Z oblasti „Rozvoja cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia (III. prioritná os) bolo prijatých 17 žiadostí v celkovej hodnote viac ako 10 miliónov eur.

Zoznam zaregistrovaných žiadostí, ktoré budú predmetom hodnotenia, sú uvedené v prílohách nižšie.

obrazek